Dokumentasi: Tugas Kita

Membaca laporan akhbar Berita Harian pada 7hb Mei 1987 mengenai Haji Ahmad Ibrahim yang ingin mendermakan akhbar Jawi berjumlah 2000 naskhah, menimbulkan berbagai persoalan di benak kita.

Pertama, ini bukanlah kali pertama Berita Harian menyiarkan laporan tentang ‘pusaka-pusaka’ kita yang tidak ada tempat yang sesuai untuk disimpan. Kedua, laporan tersebut mengingatkan bahawa kita kurang mempunyai ‘mentaliti menjaga’ terhadap bahan-bahan atau perkara-perkara yang penting bagi masyarakat kita.

Apakah ‘nilai’nya akhbar-akhbar seperti Melayu Raya, Mingguan Melayu, Utusan Melayu dan Utusan Zaman, kita mungkin bertanya. Tidakkah mencukupi dengan adanya Berita Harian, Berita Minggu, The Straits Times dan The Sunday Times? Dapatkah kita memahami masa kini tanpa sesekali menoleh ke masa silam untuk lebih mengenali keadaan kita sekarang?

Laporan akhbar itu dan berita mengenai usaha sebuah badan penerbitan untuk menyimpan karya-karya kreatif kita di Malaysia (Berita Harian, 8hb Mei 1987), surat daripada pembaca mengenai akhbar simpanan Hj Ahmad Ibrahim (16hb Mei 1987) dan ruangan ‘Pandangan Kami’ (17hb Mei 1987) seolah-olah mengingatkan bahawa kita kurang mengendahkan bahan-bahan yang penting ini. Mungkin bagi kebanyakan kita, ‘khazanah’ ini tidak penting lantas ‘kehilangan’nya tidak pula dirasakan. Cuba bayangkan, jika bahan-bahan dokumentasi yang rapi disimpan pada zaman sebelum Raffles, misalnya, ia pasti dapat memberi gambaran sejarah yang lebih teratur bagi sesuatu masyarakat. Kurang menitikberatkan dokumentasi bererti membenarkan orang lain membuat telahan mereka terhadap satu-satu masyarakat dan perkara tersebut telah kerap berlaku dalam masyarakat Asia.

Dokumentasi bererti mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang penting mengenai satu-satu masyarakat pada satu-satu zaman. Mungkin boleh dibuat dokumentasi mengenai buku-buku yang terbitkan, tokoh-tokoh yang penting dalam masyarakat, adat istiadat Melayu yang sesuai, jenis-jenis pertukangan Melayu lama, perkampungan-perkampungan Melayu yang pernah wujud di Singapura, jenis-jenis silat, kraftangan, masakan dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut ataupun tulisan mengenainya harus pula disimpan di tempat yang sesuai dan selamat dan mudah pula diteliti oleh sesiapa juga yang ingin membuat rujukan ataupun kajian. Dengan kemudahan-kemudahan saintifik dan teknologi moden seperti mikrofiche, pita video, pita rakaman dan lain-lain kerja dokumentasi bahan bukanlah suatu usaha yang sukar dilakukan.

Badan-badan budaya, kemasyarakatan, keagamaan dan sebagainya selain Arkib Negara seharusnya mengorak langkah dalam usaha-usaha dokumentasi. Badan-badan ini boleh membuat pengkhususan dalam bidang-bidang mereka sendiri. Sebagai contoh, sebuah badan bahasa dan sastera boleh mengumpulkan semua tulisan mengenai bidang-bidang ini yang ditulis oleh orang Singapura ataupun mereka yang bermastautin di Singapura, sejak zaman selepas Perang sehingga kini. Dokumentasi juga boleh dibuat mengenai tokoh-tokoh bahasa dan sastera kita dari zaman tersebut. Ini dapat memberi kita gambaran latar yang lebih saksama mengenai kegiatan-kegiatan bahasa dan sastera ketika itu. Pendekatan yang sama boleh dilakukan oleh pertubuhan-pertubuhan lain yang mempunyai pengkhususan yang berbeza. Mungkin pengalaman peribadi ini boleh digunakan sebagai contoh betapa pentingnya dokumentasi dalam masyarakat kita. Semasa membuat kajian M.A., saya telah mewawancara beberapa orang penulis Melayu Singapura. Satu perkara yang menyedihkan terutama mengenai penulis-penulis lama, ialah kurangnya pengumpulan mengenai karya-karya mereka.

Satu lagi perkara yang tambah menyedihkan ialah penulis-penuis lama ini banyak mengumpulkan bahan tulisan, tetapi tiada tempat yang sesuai untuk menyimpan dan mengumpulkan semua karya tersebut dalam satu bangunan, misalnya. Allahyarham Harun Aminurrashid, misalnya, mempunyai banyak karya, sama ada tulisannya sendiri, majalah lama mahupun karya-karya orang lain, tetapi besar kemungkinan karya-karya tersebut akan musnah jika tidak dijaga dengan rapi. Masuri S.N. pula telah memberi begitu banyak buku kepada pihak Malaysia, semasa beliau berpindah rumah, kerana tiada badan tertentu yang akan menyimpannya. Apakah nasib yang sama akan menimpa karya-karya simpanan Haji Md Ariff Ahmad? Beliau banyak menyimpan karya sastera dan budaya zamannya, tetapi sayangnya bahan-bahan tersebut sukar dinikmati oeh masyarakat umum kerana tiada badan mengendalikannya. Usaha gigih beliau mengumpul dan menjilid bahan-bahan itu akan menjadi sia-sia jika tiada badan-badan tertentu melanjutkan usaha tersebut.

Adalah perlu usaha-usaha mendokumentasi dilakukan sekarang kerana tanpanya kita akan kehilangan ‘khazanah’ yang besar ertinya bagi masyarakat kita. Atau kitakah orangnya yang hanya ‘menghargai’ bila sesuatu itu telah tiada sedangkan semasa adanya bahan-bahan tersebut, kita tidak pernah memberi ‘penghargaan’?
Semoga tulisan ringkas ini akan mendorong beberapa orang pemimpin badan setempat untuk bertindak sewajarnya dan masalah yang dihadapi oleh Hj Ahmad Ibrahim tidak akan lagi berulang.

Ditulis: 17hb Mei 1987
Gadong, Negara Brunei Darussalam
Tersiar: Ruangan Pendapat/Isu Semasa, Berita Minggu (Singapura), Mei 1987.
Tulisan: Rasiah Halil.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s